menu

Altijd Iemand In De Buurt

Altijd Iemand In De Buurt is er voor iedereen die extra begeleiding of hulp nodig heeft bij het deelnemen aan de samenleving. Wij bieden naast zorg vanuit de WMO, WLZ en bemoeizorg ook forensische zorg en we zijn er om mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische achtergrond te ondersteunen. We bieden in diverse gemeenten begeleid wonen aan in eigen locaties.

 

Wij benaderen onze cliënten vanuit een dynamische mensvisie en werken altijd samen met het systeem rondom de cliënt. Daarom onderhouden wij nauw contact met de familie en sociale netwerk van de cliënt, maar ook met organisaties als het veiligheidshuis, de politie, de reclassering, GGZ-instellingen en gemeentes.

Onderzoek Tiny Houses

Geïnspireerd door de Tiny House Villages in Seattle (Verenigde Staten), heeft Jeska de Ruiter onderzoek gedaan naar het fenomeen tiny houses en hoe deze huisjes kunnen worden ingezet als oplossing voor verschillende stedelijke problemen. De hoofdgedachte achter de aanpak in Seattle is dat daklozen op deze manier vanuit een 'steady basis' hun waardigheid terug kunnen krijgen, een adres hebben en weer een leven op kunnen bouwen.

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een korte samenvatting van het rapport, deze is hier te vinden. 

Blij met mijn dochter en het dak boven mijn hoofd

Hans Boshart neemt enthousiast de telefoon op. Helaas zijn we door corona genoodzaakt om te videobellen. Dus geen interview thuis op de bank bij Hans. Wel is zijn dochter Sylvia erbij. En dat is niet voor niets. Dankzij haar hulp heeft Hans na bijna 2 jaar dakloos te zijn geweest weer een dak boven zijn hoofd. 
 
 
bron: Woningstichting Nijkerk, Magazine Dichtbij - december 2020

Inspectie GGD Gelderland-Midden succesvol afgerond

GGD

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde WMO. De gemeente Nijkerk heeft het Team Toezicht van de GGD Gelderland-Midden aangewezen als toezichthoudend orgaan. Begin 2020 heeft de GGD een onderzoek uitgevoerd en in oktober 2020 heeft een herinspectie plaatsgevonden. 

Uiteraard zijn we blij met de uitkomst dat AIIDB doelmatig, doeltreffend en cliëntgericht is. Kortom, we zijn goed bezig!

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in het rapport, deze is hier te vinden.

WTZI erkend

WTZI erkend Altijd Iemand In De Buurt heeft een toelating van het ministerie van VWS tot de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZI).

De wet stelt voornamelijk eisen aan 'goed bestuur'. De belangrijkste eisen gaan over de bereikbaarheid van acute zorg, de transparantie van bestuursstructuur en de bedrijfsvoering. Zo zijn er eisen gesteld aan de inrichting van het bestuur van een zorginstelling, zoals het hebben van een onafhankelijk toezichthoudend orgaan en aan de financiële administratie. Het is de bevestiging dat Altijd Iemand In De Buurt staat voor ‘eerlijke zorg’

HKZ gecertificeerd

HKZ

Altijd Iemand In De Buurt heeft op 20 september 2018 het certificaat HKZ certificaat voor kleine organisaties ontvangen. Dit betekent dat Altijd Iemand In De Buurt voldoet aan de gestelde normen voor externe toetsing van kwaliteitssmanagementsystemen.

Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het behalen van het HKZ-keurmerk laat Altijd Iemand De Buurt zien dat de kwaliteit van zorg serieus wordt genomen en dat wordt voldaan aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Met het behalen van het HKZ-keurmerk kunnen we nu ook extern aantonen dat bij Altijd Iemand In De Buurt de zaken goed op orde zijn, dat bij ons de klant centraal staat en dat wij voortdurend werken aan het verbeteren van onze zorg- en dienstverlening.

UP