menu

Intensieve Bemoeizorg

Door een combinatie van psychische, psychiatrische, lichamelijke, verslavings- en/of sociale problemen kan het voor cliënten lastig zijn om zelf te zorgen voor structuur. Wij ondersteunen mensen die wel hulp nodig hebben, maar zich daar zelf niet altijd bewust van (kunnen) zijn. 

Bemoeizorg

Met bemoeizorg helpen wij om structuur aan te brengen en werken samen met bewindvoerders en ambulante psychiaters om de cliënten zo goed mogelijk te begeleiden. Wij focussen op de cliënt en zijn/haar systeem en hebben een multidisciplinaire aanpak met zelfstandigheid en eigen regie als basis. Hierbij werken we onder andere samen met de wijkteams.

Zelfredzaamheid

Bij ons staat jouw kracht voorop en kijken we naar wat je wél kan omdat we geloven dat je daarmee zo optimaal mogelijk deel kan nemen aan de samenleving. We helpen je om de weg naar bestaande zorg te vinden. Met goede en zinvolle dagbesteding bieden we regelmaat en rust. Ten alle tijden is onze ondersteuning gericht op bevordering of behoud van zelfredzaamheid of bevordering van de integratie in de samenleving.

Jeffrey

Nadat hij écht de fout in ging, had hij eigenlijk geen keuze meer en moest hij wel luisteren.

lees meer

Mike

Als hij kijkt naar zijn oude vrienden, merkt hij dat hij dat leventje ontgroeid is.

lees meer

UP