Ambulante begeleiding

Altijd Iemand In De Buurt - Ambulante begeleiding

Intensieve bemoeizorg

Altijd Iemand In De Buurt - Intensieve bemoeizorg

Forensische na-zorg

eerste hulp bij onbegrepen gedrag

GEEN WACHTLIJST, DIRECTE START VAN BEGELEIDING

Altijd Iemand In De Buurt is er voor iedereen die extra begeleiding of hulp nodig heeft bij het deelnemen aan de samenleving. Wij bieden naast zorg vanuit de WMO en WLZ ook forensische zorg en we zijn er om mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische achtergrond te ondersteunen. 
 
Wij benaderen onze cliënten vanuit een dynamische mensvisie en werken altijd samen met het systeem rondom de cliënt. Daarom onderhouden wij nauw contact met de familie en sociale netwerk van de cliënt, maar ook met organisaties als het veiligheidshuis, de politie, de reclassering, GGZ-instellingen en gemeentes. 
 
We zijn momenteel actief in het midden van het land en voelen ons in deze regio dan ook erg verbonden.

Maatregelen ter verspreiding van het Corona virus

De regering kondigde donderdagmiddag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen aan om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Bij Altijd Iemand In De Buurt volgen we de richtlijnen van de regering, het RIVM en de GGD en nemen we passende maatregelen. Deze maatregelen gelden in elk geval tot 10 april 2020. Zo proberen we de kans op besmetting en verspreiding van het corona virus zo klein mogelijk te houden.
 
Maatregelen:

- Collega’s komen niet naar kantoor maar houden telefonisch of digitaal contact met elkaar

- Vergaderingen wonen we online bij (Skype voor bedrijven)

- Als een medewerker klachten heeft (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts) blijft hij/zij thuis en zal een collega de zorg voor cliënten overnemen

- We proberen onze cliënten zoveel mogelijk via (moderne) communicatiemiddelen te begeleiden en fysiek contact te vermijden

- Er is geen direct contact met de cliënt tenzij de cliënt in psychische problemen is

- Als we toch naar een cliënt toe gaan, bellen we eerst om te bespreken of de cliënt klachten heeft. Indien dat het geval is, bespreken we hoe we de best passende zorg kunnen bieden op een veilige manier. Indien nodig, nemen we hierover contact op met de  regionale GGD.

- Bij bezoek aan cliënten houden we afstand en geven we geen handen.

- We letten nog meer dan normaal op hygiëne. Dat betekent onder andere vaker handen wassen, vermijden om het gezicht aan te raken, hoesten en niezen in de elleboog of in een papieren zakdoek, die je meteen weggooit.

- Het gebruik van plastic handschoenen is verplicht bij contact met cliënten.

 

Altijd Iemand In De Buurt HKZ gecertificeerd

Altijd Iemand In De Buurt heeft op 20 september 2018 het certificaat HKZ certificaat voor kleine organisaties ontvangen. Dit betekent dat Altijd Iemand In De Buurt voldoet aan de gestelde normen voor externe toetsing van kwaliteitssmanagementsystemen.
 
Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het behalen van het HKZ-keurmerk laat Altijd Iemand De Buurt zien dat de kwaliteit van zorg serieus wordt genomen en dat wordt voldaan aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Met het behalen van het HKZ-keurmerk kunnen we nu ook extern aantonen dat bij Altijd Iemand In De Buurt de zaken goed op orde zijn, dat bij ons de klant centraal staat en dat wij voortdurend werken aan het verbeteren van onze zorg- en dienstverlening.

 

WTZI erkend

Altijd Iemand In De Buurt heeft een toelating van het ministerie van VWS tot de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZI).
 
De wet stelt voornamelijk eisen aan 'goed bestuur'. De belangrijkste eisen gaan over de bereikbaarheid van acute zorg, de transparantie van bestuursstructuur en de bedrijfsvoering. Zo zijn er eisen gesteld aan de inrichting van het bestuur van een zorginstelling, zoals het hebben van een onafhankelijk toezichthoudend orgaan en aan de financiële administratie. Het is de bevestiging dat Altijd Iemand In De Buurt staat voor ‘eerlijke zorg’