menu

Disclaimer

Met het gebruik van deze website stemt u in met onderstaande disclaimer. Elk punt in deze disclaimer is van toepassing op de website: www.aiidb.nl.

Altijd Iemand In De Buurt werkt de inhoud van de website regelmatig bij en draagt zorg voor actuele toevoegingen. Wat betreft de inhoud is Altijd Iemand In De Buurt niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de content;

Altijd Iemand In De Buurt staat niet garant en geeft geen waarborg voor een deugdelijke of geschikte inhoud van de website voor een bepaald doel;

Altijd Iemand In De Buurt is niet aansprakelijkheid voor schade

- toegebracht door de inhoud van de website;

- voortvloeiend uit het gebruik van de website;

- in enig ander opzicht verband houdend met het gebruik van de website voortkomend uit het niet kunnen raadplegen van één of meerdere webpagina’s van de website.

Altijd Iemand In De Buurt is gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;

Altijd Iemand In De Buurt behoudt zich het recht om op ieder gewenst moment de inhoud van de website te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen;

Altijd Iemand In De Buurt behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Altijd Iemand In De Buurt is ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de beëindiging van de website;

Altijd Iemand In De Buurt is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden welke gekoppeld zijn aan externe hyperlinks;

Altijd Iemand In De Buurt behoudt zich het recht om u zonder kennisgeving de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;

Tijdens uw bezoek aan de website slaat Altijd Iemand In De Buurt algemene gegevens van uw computer in log-bestanden op. Dit is bedoeld voor de statistieken. In geval van misbruik gebruikt Altijd Iemand In De Buurt deze gegevens om uw bezoek aan de website te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen;

U, als gebruiker, vrijwaart Altijd Iemand In De Buurt, de werknemers van Altijd Iemand In De Buurt, vertegenwoordigers, licentiehouders en samenwerkingspartners van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen. Dit geldt ook voor de kosten die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website, de inbreuk op de website of welke wettelijke regeling dan ook.

UP