menu

Altijd Iemand In De Buurt

Altijd Iemand In De Buurt is er voor iedereen die extra begeleiding of hulp nodig heeft bij het deelnemen aan de samenleving. Wij bieden naast zorg vanuit de WMO en bemoeizorg ook forensische zorg en we zijn er om mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische achtergrond te ondersteunen. 

 

Wij benaderen onze cliënten vanuit een dynamisch perspectief en werken altijd samen met het systeem rondom de cliënt. Daarom onderhouden wij nauw contact met de familie en sociale netwerk van de cliënt, maar ook met organisaties als het veiligheidshuis, de politie, de reclassering, GGZ-instellingen en gemeentes.

Altijd Iemand In De Buurt is lid van Valente, branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang. Valente vertegenwoordigt tientallen instellingen en instanties uit het hele land, verbindt duizenden professionals en zorgt voor een continue dialoog tussen branche, politiek en maatschappij.
 
Dat doet zij onder meer door organisaties te adviseren, kennisdeling en ervaringsdeskundigheid te faciliteren en belanghebbenden te raadplegen en informeren. Mede dankzij deze activiteiten wordt de stem van onze en zo’n honderdduizend andere cliënten gehoord. Op lokaal, regionaal én landelijk niveau. 
 
Valente is een branchevereniging van, voor en door de leden. De vereniging bundelt waar mogelijk of nodig de krachten met netwerkpartners, met als gezamenlijke doelstelling het verschil te maken voor mensen in kwetsbare posities in onze samenleving.
 
De vereniging ziet zichzelf als het sociale geweten van Nederland: Valente stelt het bewaken van het grondrecht op wonen en het leven in een veilige omgeving als haar belangrijkste taken. De vereniging maakt zich sterk voor groepen in de samenleving voor wie dat niet, of niet direct, binnen handbereik is.
 
‘Valente’ betekent in verschillende Romaanse talen krachtig, gezond, dapper en getalenteerd. Het heeft dezelfde afkomst als het Engelse ‘value’ (waarde). ‘Vallum’ is daarnaast Latijn voor ‘beschutting’.

ISO 9001:2015 gecertificeerd

Altijd Iemand In De Buurt is vanaf 26 juli 2021 ISO 9001:2015 gecertificeerd. Vanaf 26 juni 2024 zijn we weer tot half juli 2027 gecertificeerd.

Vanaf 2018 was Altijd Iemand In De Buurt al gecertificeerd voor HKZ Kleine Organisaties en voldoen we aan de gestelde normen voor externe toetsing van kwaliteitssmanagementsystemen. Nu we groter worden was het tijd om onze werkwijze te toetsen aan een meer algemene norm, de ISO norm. 

We zijn enorm blij en trots dat we wederom aangetoond hebben aan deze internationale norm te voldoen. We tonen hiermee aan dat we bij Altijd Iemand In De Buurt de zaken goed op orde hebben, dat bij ons de cliënt centraal staat en dat wij voortdurend werken aan het verbeteren van onze zorg en dienstverlening. 

 

Onderzoek Tiny Houses

Geïnspireerd door de Tiny House Villages in Seattle (Verenigde Staten), heeft Jeska de Ruiter onderzoek gedaan naar het fenomeen tiny houses en hoe deze huisjes kunnen worden ingezet als oplossing voor verschillende stedelijke problemen. De hoofdgedachte achter de aanpak in Seattle is dat daklozen op deze manier vanuit een 'steady basis' hun waardigheid terug kunnen krijgen, een adres hebben en weer een leven op kunnen bouwen.

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een korte samenvatting van het rapport, deze is hier te vinden. 

Blij met mijn dochter en het dak boven mijn hoofd

Hans Boshart neemt enthousiast de telefoon op. Helaas zijn we door corona genoodzaakt om te videobellen. Dus geen interview thuis op de bank bij Hans. Wel is zijn dochter Sylvia erbij. En dat is niet voor niets. Dankzij haar hulp heeft Hans na bijna 2 jaar dakloos te zijn geweest weer een dak boven zijn hoofd. 
 
 
bron: Woningstichting Nijkerk, Magazine Dichtbij - december 2020

Inspectie GGD Gelderland-Midden succesvol afgerond

GGD

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde WMO. De gemeente Nijkerk heeft het Team Toezicht van de GGD Gelderland-Midden aangewezen als toezichthoudend orgaan. Begin 2020 heeft de GGD een onderzoek uitgevoerd en in oktober 2020 heeft een herinspectie plaatsgevonden. 

Uiteraard zijn we blij met de uitkomst dat AIIDB doelmatig, doeltreffend en cliëntgericht is. Kortom, we zijn goed bezig!

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in het rapport, deze is hier te vinden.

WTZI erkend

WTZI erkend Altijd Iemand In De Buurt heeft een toelating van het ministerie van VWS tot de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZI).

De wet stelt voornamelijk eisen aan 'goed bestuur'. De belangrijkste eisen gaan over de bereikbaarheid van acute zorg, de transparantie van bestuursstructuur en de bedrijfsvoering. Zo zijn er eisen gesteld aan de inrichting van het bestuur van een zorginstelling, zoals het hebben van een onafhankelijk toezichthoudend orgaan en aan de financiële administratie. Het is de bevestiging dat Altijd Iemand In De Buurt staat voor ‘eerlijke zorg’

UP