Altijd Iemand In De Buurt

Erik de Ruiter (Algemeen Directeur)

"Echt een arm om de schouder, echt luisteren naar de ander. Van waarde zijn voor al diegenen die het moeilijk hebben. Met zichzelf, met de omgeving.

Met vertrouwen kijken waar de verbeteringen te halen zijn en daar actief en vol passie mee aan de slag gaan. Elkaar aanspreken op afspraken en elkaar positief stimuleren. Niet loslaten.

Dat  is wat we doen bij Altijd Iemand In De Buurt en dat is wat ik iedereen die dat nodig heeft toewens."

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit drie personen. De RvC wordt gevormd door:

Mr. Rent Verhelst

Rent Verhelst is expert personenschade, mede-eigenaar van een expertisebureau en actief betrokken bij het verlenen van hulp en ondersteuning van slachtoffers van een ongeval. Hij weet uit ervaring hoe belangrijk het is dat kwetsbare deelnemers in onze maatschappij goed worden begeleid om te voorkomen dat zij in een isolement raken en buiten de maatschappij vallen. 

Jacques Bootsman

Jacques Bootsman functioneert al meer dan 25 jaar als het financieel geweten in het bedrijfsleven. Hij is mede eigenaar van een financieel adviesbureau en heeft ruime ervaring opgebouwd in het doorvoeren van verbeteringen in de bedrijfsvoering om zodoende meer middelen vrij te maken om de organisatie toekomstbestendig te maken.  
 

Jacomijn bij de Vaate

Jacomijn bij de Vaate heeft jarenlange ervaring in de zorg voor kwetsbare mensen en is nu werkzaam in het beroepsonderwijs om haar kennis, ervaring en enthousiasme over te dragen op studenten. Als voormalig hulpverlener en als leidinggevende weet zij hoe belangrijk het is voor mensen om zelf regie te ervaren over wat je doet en te ervaren dát je er toe doet. In een “gezonde organisatie” draait het om een gezonde verbinding tussen deze menselijke waarden en bedrijfsvoering. 

De raad van commissarissen is te bereiken via rvc@aiidb.nl

Altijd Iemand In De Buurt

Complimenten

Heb je een compliment?

Stuur dan een mail naar: compliment@aiidb.nl

Wij zullen ervoor zorgen dat de complimenten direct bij de betrokken persoon of personen terecht komen.

Vertrouwenspersoon

Zorg is mensenwerk. Niet alleen wat we doen is belangrijk, maar ook hoe we dat doen. Altijd Iemand In De Buurt vindt het belangrijk dat zowel onze cliënten als onze medewerkers tevreden zijn. 

Mijn naam is Gerda Arends, vertrouwenspersoon voor Altijd Iemand In De Buurt. Inmiddels ben ik ruim 7 jaar werkzaam als zelfstandig professional in de functie van vertrouwenspersoon binnen verschillende ondernemingen en zorginstellingen.   
 
Je kunt bij de vertrouwenspersoon terecht wanneer jij je niet veilig voelt in de omgang met medewerkers van Altijd Iemand In De Buurt.
 
Jouw verhaal kan gaan over pesten, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld en discriminatie.
Jij bepaalt wat kwetsend is voor jou.
Jij bepaalt wie er over jouw grens is gegaan.
 
Ook kan je bij de Vertrouwenspersoon terecht voor het veilig melden van vermoedens van misstanden. Het gaat om zaken die schade doen aan de organisatie. Bijvoorbeeld: diefstal, machtsmisbruik, schenden van regels, niet integer gedrag.
 
Je kunt rechtstreeks contact met mij opnemen.
Telefoonnummer 06 41878027 of e-mail gerda@roodenraad.nl

Klachten

Bij Altijd Iemand In De Buurt proberen we onvrede met elkaar te bespreken en samen tot oplossingen te komen. Mocht dit nu om wat voor reden niet lukken, dan kan de onvrede leiden tot een klacht. Altijd Iemand In De Buurt is lid van Klachtenportaal Zorg. Hier kun je je klacht kwijt onder vermelding van Altijd Iemand In De Buurt en lidmaatschapsnummer 5709. Na het indienen van een klacht via het Klachtenportaal Zorg wordt de klachtenprocedure gestart. Klachtenportaal Zorg stelt voor alle partijen alles in werking om tot de best mogelijke oplossing te komen.
 
- Via www.klachtenportaalzorg.nl vindt je het klachtenformulier
- Contact per email kan via info@klachtenportaalzorg.nl
- Schriftelijk contact kan ook: Westerstraat 117, 1601 AD Enkhuizen