Altijd Iemand In De Buurt

Forensische na-zorg

Met forensische zorg en nazorg ex-gedetineerden ondersteunen wij cliënten bij hun terugkeer in de maatschappij. Wij werken als één van de ketenpartners binnen het Veiligheidshuis met de Persoonsgerichte aanpak (PGA). Met repressieve en preventieve interventies helpen we om hardnekkige patronen van overlast te doorbreken.

Persoonsgerichte aanpak (PGA)

Bij complexe problematiek is het Veiligheidshuis de centrale plek waar justitie, zorg en bestuur samenkomen. Meerderjarige veelplegers, criminele jongeren en plegers van huiselijk geweld krijgen binnen een Veiligheidshuis een 'persoonsgerichte aanpak' (PGA). Aan de hand van een individueel plan van aanpak dat door de ketenpartners gezamenlijk wordt opgesteld, krijgt de verdachte een strafrechtelijke afdoening (een taakstraf, boete of gevangenisstraf) of een aanbod van hulpverlening en/of zorg. Altijd Iemand In De Buurt werkt als één van de PGA-ketenpartners samen om ernstige overlast en criminaliteit te bestrijden.