Intensieve Bemoeizorg

Als je hulp nodig hebt maar dit niet zelf kan regelen, dan ondersteunen wij met bemoeizorg. Door een combinatie van psychische, psychiatrische, lichamelijke, verslavings- en/of sociale problemen kan het voor jou lastig zijn om zelf te zorgen voor structuur. Wij helpen je om deze structuur aan te brengen en we werken samen met bewindvoerders en ambulante psychiaters om je zo goed mogelijk te begeleiden.

Zelfredzaamheid

Bij ons staat jouw kracht voorop en kijken we naar wat je wél kan omdat we geloven dat je daarmee zo optimaal mogelijk deel kan nemen aan de samenleving. We helpen je om de weg naar bestaande zorg te vinden. Met goede en zinvolle dagbesteding bieden we regelmaat en rust. Ten alle tijden is onze ondersteuning gericht op bevordering of behoud van zelfredzaamheid of bevordering van de integratie in de samenleving.